Właścicielem klubów Befit Clubs jest:

Fitness Systems Sp. z o.o.

Ul. Grunwaldzka 519 B

62-064 Plewiska

 

Regon: 302470120, NIP: 782-256-20-12   

Numer KRS: 0000467743

Kapitał zakładowy 401 000 PLN

 

Adres do korespondencji:

Fitness Systems Sp. z o.o.

Skrytka pocztowa nr 108

FUP Kutno

ul. Zamoyskiego 4

99-302 Kutno

 

Zapraszamy do kontaktu